ArtikelSteenuil onder de pannen

Download
Steenuil onder de pannen
Omslag Steenuil onder de pannen

De Steenuil is de laatste decennia een steeds zeldzamere verschijning geworden in het kleinschalige cultuurland. Sinds de zeventiger jaren is het aantal broedparen met 50-70% afgenomen. Er is al veel bekend over de globale habitateisen van deze soort, maar hoe de vogels zich precies in hun territorium bewegen en waar welke prooien gevangen worden blijft doorgaans goed verborgen. Meer inzicht hierin is belangrijk, want het verslechterende voedselbiotoop zou wel eens het grootste knelpunt voor de Steenuil kunnen zijn.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
21
Number
3