ArtikelSlaapplaatstellingen van sterns in IJsselmeergebied en Lauwersmeer, nazomer 2007

Download
Slaapplaatstellingen van sterns in IJsselmeergebied en Lauwersmeer, nazomer 2007
Omslag Slaapplaatstellingen van sterns in IJsselmeergebied en Lauwersmeer, nazomer 2007

Het IJsselmeergebied is buiten de broedtijd van grote betekenis voor verschillende soorten sterns. Het bekendste voorbeeld is de Zwarte Stern, waarvan een belangrijk deel van de Euraziatische populatie het gebied aandoet tijdens de najaarstrek. Maar ook van Visdieven en Reuzensterns zijn substantiële aantallen aanwezig. Het is vrijwel ondoenlijk om overdag een goed beeld te krijgen van de totale aantallen, terwijl deze aantallen zeer gewenst zijn in het kader van Natura-2000. Sterns foerageren vaak ver uit de kust en zijn erg mobiel. Maar in de avond verzamelen ze zich op slaapplaatsen, wat de gelegenheid biedt om een veel betere indruk te krijgen van de aantallen. Om reeds lopende tellingen te versterken (Zwarte Stern) en om betere gegevens te krijgen (Visdief, Reuzenstern) sloegen Bureau Waardenburg en SOVON in 2007 de handen ineen om, met ondersteuning van LNV, Rijkswaterstaat en Vogelbescherming, de tellingen van sterns in het IJsselmeergebied en Lauwersmeer te coördineren.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
21
Number
2