Artikel2008 Jaar van de Scholekster

Download
2008 Jaar van de Scholekster
Omslag 2008 Jaar van de Scholekster

In het Jaar van ... zijn allerlei soorten aan bod gekomen, van schaarse riet bewoners tot mysterieuze nachtvogels of luidruchtige exoten. In 2008 vragen we aandacht voor een wad- en weidevogel die lange tijd de wind mee had, maar nu in zwaar weer dreigt te raken.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
20
Number
4