ArtikelUpdate populatiestatus heilige ibis in Nederland

Download
Update populatiestatus heilige ibis in Nederland
Omslag Update populatiestatus heilige ibis in Nederland

De heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) is inheems in delen van Afrika en het Midden-Oosten. De soort komt ook in Europa in het wild voor met gevestigde populaties in Frankrijk, Italië en de Canarische Eilanden. Verondersteld wordt dat watervogelcollecties hiervoor de oorspronkelijke bron zijn. Vanwege het risico op nest- of jongenpredatie bij inheemse vogelsoorten, nestcompetitie en mogelijke overlast staat de soort momenteel op de Unielijst van invasieve exoten.

Uitgever
Ravon
Year
2017
Number
19