ArtikelRoek wederom achteruit

Download
Roek wederom achteruit
Omslag Roek wederom achteruit

De Roek blijft landelijk terrein verliezen en continueert daarmee een trend die kort na de eeuwwisseling begon. In 2016 vond er opnieuw een lichte afname plaats (-1,4%), al was die wat minder groot dan een jaar eerder (-2,5%). De cijfers zijn gebaseerd op kolonies die in beide jaren geteld zijn. Voorlopige berichten uit voorjaar 2017 wijzen erop dat er nog geen kentering plaatsvindt.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
30
Number
2