ArtikelZo herken je: lastige eendenvrouwtjes

Download
Zo herken je: lastige eendenvrouwtjes
Omslag Zo herken je: lastige eendenvrouwtjes

Is het nu een Wilde Eend, Krakeend, Slobeend of Pijlstaart? Tijdens een watervogeltelling is het soms lastig om de goede soort in te vullen. Zeker op enige afstand lijken vrouwtjes van de bruine, middelgrote eenden (Anas-familie) veel op elkaar.

Daar komt nog bij dat jonge mannetjes tijdens hun eerste winter hun juveniele kleed langzaam ruien naar het adulte kleed. Aan het begin van het watervogeltelseizoen lijken jonge mannetjes en (jonge) vrouwtjes van de vier soorten meestal nog erg op elkaar. We kunnen dan beter spreken van het ‘vrouwkleed’. In dit artikel bespreken we de belangrijkste verschillen tussen de vrouwkleden van Wilde Eend, Krakeend, Pijlstaart en Slobeend. Onontbeerlijke kennis voor de tellers die eenden te zien krijgen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
30
Number
3