ArtikelVoorjaars- en zomerdieet van Slechtvalken in relatie tot voedselaanbod op de oostelijke Waddeneilanden

Omslag Voorjaars- en zomerdieet van Slechtvalken in relatie tot voedselaanbod op de oostelijke Waddeneilanden

Sinds tien jaar is de Slechtvalk een vaste broedvogel, in de Nederlandse Waddenzee met vooral grondbroedsels op de oostelijk gelegen Waddeneilanden.

Geen verkeerde plek, want op de hoogwatervluchtplaatsen bulkt het van de steltlopers en in de duinen en op de kwelders broeden veel meeuwen. Oftewel, er is voedsel in overvloed.

Vraag is echter of de broedende Slechtvalken daar daadwerkelijk van kunnen profiteren of dat er toch andere prooien op hun menu staan.

Uitgever
Nederlandse Ornithologische Unie
Year
90
Number
1