ArtikelTapuiten en duinbeheer in de Noordkop

Download
Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop
Omslag Tapuiten en duinbeheer in de Noordkop

De smalle duinstrook tussen Den Helder en Callantsoog herbergt ongeveer 20% van de Nederlandse broedpopulatie van de tapuit. Het is daarmee het grootste resterende bolwerk van de soort in Nederland. Sinds 2007 worden hier de aantallen, het broedsucces en de overleving gevolgd, mede in relatie tot de verschillende beheermaatregelen die worden uitgevoerd om de tapuit en haar habitat te behouden. Dat levert kennis op die nodig is om de momenteel ‘zeer ongunstige staat van instandhouding’ van de tapuit (www.sovon.nl/tapuit) te kunnen verbeteren.

Uitgever
De levende Natuur
Year
119
Number
3