ArtikelBroedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018

Download
Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018
Omslag Broedende Zeearenden Haliaeetus albicilla in Nederland in 2018

Na vestiging van een eerste broedpaar in de Oostvaardersplassen in 2006 nam het aantal broedparen van de Zeearend in Nederland toe tot 12 paar in 2017. Dit leidde in 2017 tot oprichting van de Werkgroep Zeearend Nederland, onder meer om onderzoekswerk aan Zeearenden te coördineren en de data centraal te verzamelen. Dit artikel geeft een korte samenvatting van het aantal nesten en het broedsucces van Zeearenden in Nederland in 2018.

Uitgever
Werkgroep Roofvogels Nederland
Year
2019
Number
27