ArtikelMinder Gierzwaluwen in 2019?

Download
Minder Gierzwaluwen in 2019?
Omslag Minder Gierzwaluwen in 2019?

Uit verschillende regio’s kregen we te horen dat er in 2019 opvallend weinig Gierzwaluwen rondvlogen. Dat viel onszelf in het Nijmeegse ook al op. Maar zegt dat iets over het aantal broedvogels?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
32
Number
3