ArtikelLachstern en Reuzenstern, twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld

Download
Lachstern en Reuzenstern, twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld
Omslag Lachstern en Reuzenstern, twee doortrekkers die op slaapplaatsen worden geteld

Ons land is van belang voor doortrekkende Lachsterns en Reuzensterns uit noordoostelijker gebieden. Beide soorten blijven in de nazomer enige tijd bij ons hangen. De aantallen worden dan gevolgd met simultaantellingen op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Terwijl de een zeldzamer wordt, neemt de ander toe.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
32
Number
3