ArtikelInventariseerders van Steenuilen gezocht

Download
Inventariseerders van Steenuilen gezocht
Omslag Inventariseerders van Steenuilen gezocht

We zijn op zoek naar nieuwe tellers die in een vast telgebied de roepende Steenuilen in kaart willen brengen. Het meest bruikbaar zijn jaarlijks uitgevoerde tellingen, maar een lagere telfrequentie is ook goed bruikbaar.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
32
Number
4