ArtikelGanzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties

Download
Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties
Omslag Ganzen en zwanen in 2019/20: teruglopende winteraantallen, groeiende broedpopulaties

Voorlopige telresultaten uit het afgelopen telseizoen bevestigen wat zich de laatste jaren al aftekende: de aantallen (uitsluitend) overwinterende ganzen en zwanen tenderen naar afname, terwijl de soorten die (ook) bij ons broeden in het winterhalfjaar toenemen. Het broedsucces van de noorderlingen houdt tegenwoordig niet over.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
33
Number
2