ArtikelRoodborsttapuit heeft de wind mee

Download
Roodborsttapuit heeft de wind mee
Omslag Roodborsttapuit heeft de wind mee

Extensiever bermbeheer en natuurontwikkeling hebben, misschien in combinatie met zachtere winters, de Roodborsttapuit een flinke duw in de goede richting gegeven. Mogelijk speelt ook klimaatverandering de soort in de kaart.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
33
Number
2