ArtikelTwee zomers zwaluwen kijken

Download
Twee zomers zwaluwen kijken
Omslag Twee zomers zwaluwen kijken

Huiszwaluwen zaten lange tijd als broedvogel in neergaande lijn maar vertonen om onbekende redenen enig recent herstel.
Omdat we maar weinig wisten over het broedsucces in Nederland, is Sovon met ondersteuning van Vogelbescherming een neststudie gestart in 2018, het Jaar van de Huiszwaluw. Het uitgangspunt was het wekelijks observeren van nesten in een kolonie, vanaf de buitenkant en dus zonder in de nesten te hoeven kijken. Zo kan worden bepaald in welke fase van het broedproces nesten zich bevinden en of ze succesvol zijn. In 2019 is de neststudie voortgezet. Wat leverden al die uren kijken op?

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
33
Number
1