ArtikelJaar van de Wulp: een terugblik

Download
Jaar van de Wulp: een terugblik
Omslag Jaar van de Wulp: een terugblik

Voor Sovon en Vogelbescherming was 2019 het Jaar van de Wulp. Niet voor niets: de soort verdween uit de meeste natuurgebieden en heeft het ook in boerenland en op de Waddeneilanden moeilijk. De extra aandacht voor Europa’s grootste steltloper binnen onze lopende monitoringprojecten stemt niet positief. We zijn nog niet klaar met de Wulp…

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
33
Number
1