ArtikelTen behoeve van: stikstof en vogels

Download
Ten behoeve van: stikstof en vogels
Omslag Ten behoeve van: stikstof en vogels

Dat ons land met een groot stikstofprobleem zit, zal niemand zijn ontgaan. In veel gebieden op zandgrond is de bodem hevig vermest en verzuurd. Heeft dit effect op vogels? En zo ja, hoe precies? Joost Vogels en Marijn Nijssen, onderzoekers bij Stichting Bargerveen, houden zich al jaren met de problematiek bezig en schuiven aan voor een driegesprek.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Jaargang
32
Aantal
4