ArtikelRuiende Casarca’s in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst en ecologie

Download
Ruiende Casarca’s in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst en ecologie
Omslag Ruiende Casarca’s in Nederland: aantalsontwikkeling, herkomst en ecologie

Sinds halverwege de jaren negentig ruien toenemende aantallen Casarca’s op het Eemmeer. Het gaat om aantallen die vele malen groter zijn dan de betrekkelijk kleine broedpopulatie in Nederland.
Het achterhalen van de herkomst van deze vogels en het doorgronden van de achtergronden van de toename en verdere uitbreiding van ruiplaatsen, vormden aanleiding om de Werkgroep Casarca Nederland op te richten. Hier presenteert de werkgroep de resultaten van haar onderzoek naar de aantalsontwikkeling, herkomst en ruiecologie van Casarca’s in Nederland.

Uitgever
N.O.U.
Year
93
Number
1