ArtikelKustbroedvogels gevolgd

Download
Kustbroedvogels gevolgd
Omslag Kustbroedvogels gevolgd

Veel vogels die langs onze kust broeden hebben het zwaar. Soorten als Kluut, Bontbekplevier en Visdief brengen bijna jaarlijks te weinig jongen groot, waardoor de populaties in het Waddengebied al jaren afnemen. Met het project Wij en Wadvogels worden de komende jaren maatregelen genomen om de kwetsbare populaties te helpen. In opdracht van Vogelbescherming Nederland gaat Sovon na of de pioniers de nieuwe broedgebieden weten te vinden.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland
Year
33
Number
3