ArtikelHuismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd

Download
Huismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd
Omslag Huismus en Ringmus in Nederland meer dan 40 jaar gevolgd

De tijden dat Huismus en Ringmus het stads- en dorpsbeeld bepaalden, lijken definitief voorbij. De gestandaardiseerde tellingen binnen het 42 jaar lopende PTT-project van Sovon beschrijven de achteruitgang en geven een indruk van de oorzaken die er aan ten grondslag liggen.

Uitgever
Nederlandse Ornithologische Unie
Year
93
Number
2