ArtikelPTT-nieuwsbrief december 20201

Download
Het bestand kon niet worden gevonden

Afgelopen voorjaar en zomer zijn de tellingen van december 2020 gecontroleerd heeft het CBS de trends berekend. Daardoor is er nu een 43e jaar toegevoegd aan de inmiddels imposante reeks. De tellers hebben echt massaal hun best gedaan. Het aantal getelde routes is in 2020 gegroeid tot 691. Door dit steeds verder oplopende aantal tellingen worden de indexen steeds nauwkeuriger en kunnen ze ook voor steeds zeldzamer soorten worden berekend.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland