RapportBroedvogels van de Overlaat in 2020

Download
Broedvogels van de Overlaat in 2020
Omslag Broedvogels van de Overlaat in 2020

In het voorjaar van 2020 is het object Overlaat (274,5 ha) in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het noorden van de provincie Noord-Brabant en bestaat uit vier natuurgebieden: de Moerputten (141,3 ha), het Bossche Broek-Noord (102,8 ha), het Meer van Engelen (16,7 ha) en Sompen en Zooislagen (13,7 ha). De gebieden zijn gesitueerd ten Westen van ’s-Hertogenbosch, waarbij Sompen en Zooislagen langs de Maas ligt in de noordwestelijke hoek van Overlaat en het Bossche Broek in het zuiden van het gebied tegen de oude stadsmuren van Den Bosch. Gedurende het broedseizoen zijn er aan elk deelgebied vijf integrale bezoeken gebracht die ruim voor zonsopgang begonnen. Expliciete nachtbezoeken zijn niet gebracht, maar enkele bezoeken zijn zo vroeg gestart dat er toch een indruk van nachtactieve soorten is ontstaan. In totaal is 68 uur aan veldwerk besteed, waarmee de gemiddelde onderzoekintensiteit uitkomt op 14,9 min/ha.

Hissel B. 2020. Broedvogels van de Overlaat in 2020. Sovon-rapport 2020/51. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/51