RapportBroedvogels van Sint Anthonis in 2020

Download
Broedvogels van Sint Anthonis in 2020
Omslag Broedvogels van Sint Anthonis in 2020

In het voorjaar van 2020 is Boswachterij Sint Anthonis (861,6 ha) in opdracht van Staatsbosbeheer gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd in het oosten van de provincie NoordBrabant, nabij het dorp Sint Anthonis. Het bestaat uit aaneengesloten stukken voormalig productiebos die worden afgewisseld met natte graslanden en open heidevelden met lokaal enkele zandverstuivingen en peelvennen, wat resulteert in een zeer variabel landschap.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2020/52