RapportBroedvogels van Zuid-Limburg in 2021

Download
Broedvogels van Zuid-Limburg in 2021
Omslag Broedvogels van Zuid-Limburg in 2021

In 2021 zijn in Zuid-Limburg een aantal terreinen die onder beheer staan bij Natuurmonumenten gekarteerd op broedvogels. Het onderzoeksgebied is gesitueerd in de meest zuidelijke punt van provincie Limburg, strekkend van Susteren tot Simpelveld. Het totale onderzochte oppervlak bedraagd 1039,4 hectare en is opgedeeld in vijf deelgebieden: het Centraal Plateau (66,5 ha), het Geleenbeekdal (314,6 ha), Imstenrade (98,8 ha), Terworm (97,6 ha) en Natuurpark Rode Beek (461,9 ha).

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2021/74