RapportBroedvogels van het Roekelsche Bos en de Zanding in 2021

Download
Broedvogels van het Roekelsche Bos en de Zanding in 2021
Omslag Broedvogels van het Roekelsche Bos en de Zanding in 2021

In het voorjaar van 2021 is het bosgebied Roekel en de Zanding (363,9 ha) in opdracht van de Gemeente Ede gekarteerd op broedvogels. Roekel (290,5 ha) bestaat hoofdzakelijk uit grove dennenbos en wordt plaatselijk afgewisseld met Japanse lariks en opstanden met douglas en fijnspar. Het bosgebied wordt doorsneden door berkenlaantjes in diverse stadia van verval. Her en der zijn kleine wildweides aanwezig. De Zanding (73,4 ha) bestaat uit twee duidelijk gescheiden deelgebieden. Het westelijke deel is een bungalowpark met vakken met grove den en gemengd loofhout met vooral Amerikaanse eik en berken. Het oostelijke deel is een fraai stuifzandgebied met lokaal open zand met (korst-) mosvegetaties, struikheide met vliegdennen en een voormalig grote kapvlakte aan de zuidzijde. De kartering in 2021 betreft een herhalingskartering met de jaren 2009 en 2015. In dit rapport worden de gegevens vergeleken en de ontwikkelingen die broedvogels hebben doorgemaakt besproken.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/03