RapportParkieten in Nederland in de winter van 2021/22 Verslag van slaapplaatstellingen

Download
Parkieten in Nederland in de winter van 2021/22 Verslag van slaapplaatstellingen
Omslag Parkieten in Nederland in de winter van 2021/22 Verslag van slaapplaatstellingen

In de winter van 2021/22 werd twee landelijke simultaantellingen van Halsbandparkieten uitgevoerd, tijdens twee voorkeursperiodes, half december 2021 en half januari 2022. Speciaal voor Grote Alexanderparkiet en Monniksparkiet waren er in Amsterdam respectievelijk Apeldoorn en Ouddorp aanvullende tellingen.

De tellingen waren een vervolg op eerder uitgevoerde landelijke tellingen in 2004/05, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 en 2014/15. Alle bekende slaapplaatsen zijn gecontroleerd en geteld. In steden waar daarnaast slaapplaatsen werden vermoed maar nog niet waren vastgesteld, is gericht gezocht naar nieuwe locaties. Er is veel ruchtbaarheid gegeven aan de tellingen om de kans te vergroten dat nog niet bekende slaapplaatsen aan het licht zouden komen.

Maximaal werden ca. 21.500 Halsbandparkieten geteld, verdeeld over 70 slaapplaatsen (voorheen: max. 22 slaapplaatsen). Het was het eerste seizoen dat Halsbandparkieten op slaapplaatsen in Veldhoven, Hoorn, Woerden, Gouda, Alkmaar, en Castricum zijn geteld. Geografisch hebben de parkieten zich uitgebreid t.o.v. voorgaande tellingen naar kleinere kernen in midden-Noord Holland en het Groene Hart, evenals enkele steden buiten de Randstad (Eindhoven en omgeving, Tilburg, Breda, Coevorden, Middelburg-Vlissingen). Aantallen in Groningen en ’s-Hertogenbosch lijken daarentegen te zijn afgenomen.

Het landelijk seizoensmaximum is ongeveer verdubbeld ten opzichte van de laatste landelijke slaapplaatstelling in 2014/15. Hoewel sommige slaapplaatsen in aantal zijn afgenomen (bijv. de reusachtige slaapplaats bij de Hofvijver in ‘s-Gravenhage), is er in de meeste steden, ook de traditionele bolwerken Amsterdam, Rotterdam en ‘s-Gravenhage, sprake van toename. Ook de aantallen van de Grote Alexanderparkiet zijn ongeveer verdubbeld. Monniksparkieten lijken daarentegen stabiel te zijn of zelfs wat in aantal af te nemen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/11
Bron
import1402