RapportAdvies voor de uitvoering van het ganzenbeheer in de provincie Noord-Holland - onderdeel problematiek van hybridisatie van ganzen

Omslag Advies voor de uitvoering van het ganzenbeheer in de provincie Noord-Holland - onderdeel problematiek van hybridisatie van ganzen

In 2021 heeft de Provincie Noord-Holland aan Sovon advies gevraagd over de uitvoering van en controle op ganzenbeheer in de provincie. Dit heeft geleid tot een advies vervat in Sovon Notitie 2022-14 (februari 2022). In het proces leidend tot deze notitie kwamen ook vragen naar voren met betrekking tot de definitie en herkenning van hybride ganzen. Deze vragen spelen zowel bij de Omgevingsdienst als toezichthouder en bij de Faunabeheereenheid en wildbeheereenheden als uitvoerders van het beheer. Ze zijn echter ook relevant voor de monitoring van ganzenpopulaties. Het belangrijkste aandachtspunt hierbij is het onderscheid tussen zuivere Brandganzen, Kleine en Grote Canadese Ganzen en hybriden daartussen. Gevraagd werd naar eenduidige criteria om deze in het veld, tijdens de uitvoering van beheer en tellingen, van elkaar te kunnen onderscheiden. Deze notitie geeft hieraan invulling. Als achtergrond schetsen we ook beknopt de taxonomie en status van Canadese ganzen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/16
Source
import1402