RapportLandelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2021

Download
Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2021
Omslag Landelijke telling van de Rosse Stekelstaart in 2021

In december 2021 verrichtte Sovon voor de vijfde keer een landelijke telling van de Rosse Stekelstaart. Die leverde 112 exemplaren op verspreid over 13 gebieden. De eerdere landelijke tellingen resulteerden in 33 exemplaren in 2011, 53 in 2014, 34 in 2016 en 81 in 2018. De toename is reƫel en ook zichtbaar in overige resultaten van het meetnet Watervogels (op basis van monitoringgebieden). De Loenderveense Plas ontwikkelt zich steeds meer als belangrijkste kerngebied in de winter. Hier werden 74 van de 112 Rosse Stekelstaarten vastgesteld.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/18
Source
import1402