RapportJaarverslag 2020

Download
Jaarverslag 2020
Omslag Jaarverslag 2020

Ook voor Sovon was 2020 een bijzonder jaar, zowel voor onze duizenden tellers als voor alle medewerkers. De beperkende maatregelen als gevolg van de coronapandemie maakten het noodzakelijk om met het bevoegd gezag te verkennen wat er aan telwerk mogelijk was. Gelukkig werd het veldwerk ten behoeve van de meetnetten door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) als cruciaal gezien en kreeg Sovon het vertrouwen om de tellers te blijven coördineren en motiveren. Dat gebeurde uiteraard binnen de kaders van de geldende maatregelen en in voortdurende afstemming met het ministerie. Het buiten zijn zal zelden zo louterend en motiverend hebben aangevoeld als in 2020!