RapportJaarverslag 2018

Download
Jaarverslag 2018
Omslag Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 moest voor Sovon vooral het jaar van de nieuwe Vogelatlas worden, maar ook van toenemende inzet op ondersteuning en facilitering van de achterban. In dit jaarverslag kunt u teruglezen of we daarin geslaagd zijn en ook wat de belangrijkste wapenfeiten waren bij de meetnetten en het onderzoek. Ook geeft het jaarverslag informatie over de ontwikkelingen binnen de organisatie en de financiƫle gezondheid. Een voorzichtige blik in de toekomst mag uiteraard niet ontbreken.