RapportJaarverslag 2015

Download
Jaarverslag 2015
Omslag Jaarverslag 2015

Al vroeg in het jaar kondigde het zich aan, onverwacht maar zeer welkom. Het jaar 2015 zou een heel ander jaar gaan worden dan de twee voorafgaande, voor Sovon financieel slechte jaren. Er kwamen, vrij plotseling, veel vragen bij ons binnen voor het uitvoeren van broedvogelinventarisaties, zowel van terreinbeheerders waarmee we al heel lang samenwerken als van nieuwe partijen. En ook bleek gaandeweg dat met name de provincies, die in 2013 en 2014 intensief hadden gewerkt aan het op orde krijgen van de nieuwe taken op gebied van natuur en landschap, maar ook andere partners, tegen allerlei vragen opliepen waarvoor zij de kennis van Sovon nodig hadden. Vragen over Natura2000, over monitoring van zomerganzen, over de rol van in het wild levende vogels bij de verspreiding van dierziekten (denk aan vogelgriep) en over hoe te komen tot een haalbaar en efficiƫnt meetnet voor het monitoren van de effectiviteit van het nieuwe stelsel van agrarisch natuur- en landschapsbeheer; het zorgde voor veel drukte bij alle medewerkers. We moesten stevig de zeilen bijzetten, wat vreemd aanvoelde na de ingrijpende bezuinigingen in 2014. Maar het was goed te merken dat iedereen er vol voor ging, de vernieuwde organisatiestructuur er stond en de uitdagingen konden worden opgepakt.