RapportAfstemming datastromen boerenlandvogels

Download
Afstemming datastromen boerenlandvogels
Omslag Afstemming datastromen boerenlandvogels

LandschappenNL, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Sovon Vogelonderzoek Nederland leveren jaarlijks vanuit hun datasystemen grote hoeveelheden gegevens die gebruikt worden voor beheer, bescherming en beleid rondom boerenlandvogels. Het bestaan van verschillende datastromen, van invoer tot uitvoer, leidt tot onduidelijkheid bij invoerders en gebruikers van de gegevens. In dit project worden kaders geïdentificeerd voor betere onderlinge afstemming van de datastromen tussen de drie genoemde organisaties met als doel de verschillende gebruikersgroepen beter te kunnen bedienen.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/40