HandleidingHandleiding tellen grote meeuwenkolonies

Download
Handleiding tellen grote meeuwenkolonies
Omslag Handleiding tellen grote meeuwenkolonies

Het tellen van grote aaneengesloten kolonies Zilvermeeuwen en Kleine Mantelmeeuwen, zoals die in de duinen van de Waddeneilanden voorkomen, behoort tot de grootste uitdagingen onder het tellen van kustbroedvogels. Kees Camphuysen van het NIOZ ontwikkelde een steekproefmethode, waarbij op vaste transecten in de kolonie de nesten worden geteld. De onderstaande beschrijving is gebaseerd op twee Limosa artikelen van Kees Camphuysen e.a.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)