VogelbalansVogelbalans 2021

Download
Vogelbalans 2021
Omslag Vogelbalans 2021

In de Vogelbalans zet Sovon de belangrijkste actuele ontwikkelingen op een rij. Welke soorten nemen toe en welke zijn steeds minder te zien? Dankzij tellingen en onderzoek van vele vrijwilligers en professionals kunnen we uitspraken doen over de trends van 192 soorten broedvogels en 171 overwinterende vogelsoorten. Ook de oorzaken achter deze veranderingen worden toegelicht. Van alle vogels spreken roofvogels misschien wel het meeste tot de verbeelding. Ze vallen op in het landschap en staan aan de top van de voedselketen. Daarom is hun aanwezigheid een belangrijke indicator voor de biodiversiteit in Nederland. Het themadeel van deze Vogelbalans is geheel gewijd aan hun ontwikkelingen, van zeearend tot sperwer.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)