RapportJaarverslag 2021

Download
Jaarverslag 2021
Omslag Jaarverslag 2021

De hoop dat de in 2020 uitgebroken coronapandemie het daaropvolgende jaar zou verminderen of wellicht zelfs zou uitdoven, werd al snel de grond ingeboord; 2021 stond voor een groot deel opnieuw in het teken van covidgerelateerde maatregelen. Een belangrijk verschil was wel dat er meer gewenning was: iedereen had zich meer aangepast en de technische ondersteuning voor het nieuwe werken was verder ontwikkeld. De wens om intensief contact te blijven houden met de tellers gedurende alle telseizoenen bleef onverminderd groot. Dankzij een grote inzet en hoge mate van flexibiliteit bij iedereen is dit ook goed gelukt. Het moest vaak anders dan gewenst of gepland, maar het gebeurde wel. Ook omdat online faciliteiten goed konden worden ingezet. Mede daardoor was de deelname aan de telprojecten in 2021 opnieuw op een heel goed niveau waarvoor alle betrokkenen een groot compliment verdienen.