RapportBroedvogels in Nederland 2021

Download
Broedvogels in Nederland 2021
Omslag Broedvogels in Nederland 2021

Dit rapport vat de belangrijkste resultaten samen van het landelijke Meetnet Broedvogels in 2021. De organisatie is in handen van Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking). Deze rapportage is samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). In het NEM werken overheidsorganisaties samen aan een efficiƫnte inwinning van natuurgegevens ten behoeve van natuurbeleid. Het Meetnet Broedvogels en daaraan verbonden (regionale) meetnetten worden financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Rijkswaterstaat en BIJ12, de werkorganisatie van de provincies

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/59