ArtikelNieuwsbrief zeetrektellingen

Download
Nieuwsbrief zeetrektellingen
Omslag Nieuwsbrief zeetrektellingen

In deze derde nieuwsbrief over zeetrektellingen geven we een korte update over de ontwikkeling in de telinspanning en blikken terug op een opvallend fenomeen uit het afgelopen telseizoen: zijn Kleine Jagers terug van weggeweest? Maar eerst een onderwerp dat zeetrektellers nog wel even bezig zal houden….

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland, NZG, Trektellen (Nijmegen)
Number
3