ArtikelNieuwsbrief zeetrektellingen nr 3 - sept 2022

Download
Nieuwsbrief zeetrektellingen nr 3 - sept 2022
Omslag Nieuwsbrief zeetrektellingen nr 3 - sept 2022

In deze derde nieuwsbrief over zeetrektellingen geven we een korte update over de ontwikkeling in de telinspanning en blikken terug op een opvallend fenomeen uit het afgelopen telseizoen: zijn Kleine Jagers terug van weggeweest? Maar eerst een onderwerp dat zeetrektellers nog wel even bezig zal houden….

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland, NZG, Trektellen (Nijmegen)
Number
3