RapportWatervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2021/22

Download
Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2021/22
Omslag Watervogeltellingen in het Benedenrivierengebied in 2021/22

In telseizoen 2021/22 zijn – voor het achtste seizoen op rij – in opdracht van Rijkswaterstaat maandelijks tellingen uitgevoerd door medewerkers van Sovon en Waardenburg Ecology in het Benedenrivierengebied. Dit rapport beoogt een algemeen overzicht te geven van de geleverde inspanningen, de omstandigheden en de resultaten.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/89