RapportImpact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland

Download
Impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland
Omslag Impact van hoogpathogene aviaire influenza op vogelpopulaties in Nederland

Dit rapport is samengesteld in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Gebruik is gemaakt van openbaar toegankelijke kennis (wetenschappelijke literatuur, publieke datasets, etc.) en van eigen kennis en monitoringgegevens. Tot die laatste categorie behoren onder meer populatie- en trendgegevens van vogelsoorten in Nederland, die verzameld worden in kader van de vogelmeetnetten georganiseerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Daarnaast is via de werkgroep AI-impact relevante informatie over wilde vogels en vogelgriep beschikbaar gekomen. Deze werkgroep is eind 2020 opgericht, om meer zicht te krijgen op de gevolgen van HPAI voor vogelpopulaties, onder voorzitterschap van Thijs Kuiken (Erasmus MC) en heeft momenteel leden vanuit de volgende organisaties: Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), Erasmus MC, It Fryske Gea, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NIOZ, Staatsbosbeheer, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Vogelbescherming Nederland, Vogeltrekstation, Waardenburg Ecology, Waarneming.nl, Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), Wageningen Marine Research, Waterschap Zuiderzeeland en Wetterskip Fryslân.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/90