RapportVogeltellingen in de Van Pallandtpolder en Martina Cornelia polder in 2022

Download
Vogeltellingen in de Van Pallandtpolder en Martina Cornelia polder in 2022
Omslag Vogeltellingen in de Van Pallandtpolder en Martina Cornelia polder in 2022

In 2022 is de Van Pallandtpolder voor de tweede keer gekarteerd op broedvogels (nulmeting in 2021, zie Majoor 2021). Tevens is in 2022 de daarnaast gelegen Martina Cornelia polder geteld als referentiegebied. Bovendien zijn in beide gebieden maandelijks tellingen uitgevoerd van overwinterende vogels in de periode oktober/november 2021 t/m maart 2022.

Uitgever
Sovon Vogelonderzoek Nederland (Nijmegen)
Rapportnr
2022/91