KerninformatieA021 Roerdomp broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Roerdomp in de hoedanigheid van broedvogel. De Roerdomp is een broedvogel van moerassen waarvan een deel in eigen land overwintert en een deel wegtrekt naar het westen (Groot-Brittanniƫ) en zuiden (Frankrijk tot Noordwest-Afrika). In strenge winters kan aanzienlijk sterfte optreden. Het menu omvat met name vissen, kikkers en vooral in de winter ook muizen. Roerdompen verblijven het groot deel van het jaar in of aan de rand van rietland. In Nederland broedt ongeveer 1% van de geschatte Europese broedpopulatie (exclusief Europees Rusland).