KerninformatieA140 Goudplevier niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Goudplevier in de hoedanigheid van niet-broedvogel. Hoewel de soort tot 1937 met regelmaat in Nederland broedde, is deze sindsdien als broedvogel verdwenen. Wel komen er na de broedtijd nog tienduizenden exemplaren naar Nederland om zich te goed te doen aan wormen en andere kleine ongewervelden op open graslanden en in mindere mate op akkers en wadplaten. In zachte winter blijven veel Goudplevieren de gehele winter in Nederland hangen, maar bij strenge vorst trekken ze vrijwel allemaal door naar Groot-Brittanniƫ, Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. In Nederland verblijft buiten de broedtijd 15-20% van de flyway-populatie.