KerninformatieA063 Eider broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Eider in de hoedanigheid van broedvogel. De broedverspreiding van de Eider bereikt in Nederland de zuidgrens in Europa. De soort komt in kustgebieden voor, met name in het Waddengebied en de Delta. Ze nestelen in een kolonie-achtige structuur vooral in het duin, soms op kwelders, op korte afstand van de zee. De vrouwtjes zijn zeer plaatstrouw aan hun broedkolonie. Het voedsel bestaat uit Spisula (Halfgeknotte Strandschelp) en andere schelpdieren (o.a. Kokkels Cerastoderma edule en Mosselen Mytilus edulis), met als alternatief strandkrabben en zeesterren, in toenemende mate ook Ensis sp., een succesvolle exoot (Amerikaanse zwaardschede). De Nederlandse broedpopulatie verblijft in de winter grotendeels ook in ons land en wordt dan vergezeld door exemplaren uit het hoge noorden van Europa. In Nederland broedt 2-3% van de geschatte Europese broedpopulatie.