KerninformatieA063 Eider niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Eider in de hoedanigheid van niet-broedvogel. Overwinterende Eiders worden vooral aangetroffen in de Waddenzee en in de kustwateren. Het belang van de Delta is gering, zeker na een duidelijke afname in de Westerschelde. De vogels zijn grotendeels afkomstig uit andere delen van de Waddenzee (Duitsland, Denemarken) en uit de Oostzee. Ze leven daar in grote groepen en hebben als belangrijkste voedselbron allerlei mollusken zoals Mossels, Kokkels en Halfgeknotte Strandschelpen en in toenemende mate ook de Amerikaanse Zwaardschede (Ensis). In Nederland verblijft in de winter 15-20% van de flyway-populatie.