KerninformatieA081 Bruine Kiekendief broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Bruine Kiekendief in de hoedanigheid van broedvogel. De Bruine Kiekendief is voor een belangrijk deel afhankelijk van rietmoerassen. Hier bouwt hij zijn nest. Voedsel (kleine zoogdieren, vogels) wordt niet alleen in moerassen gezocht maar vooral ook daarbuiten in weilanden en akkers in de omgeving van zijn broedhabitat. De meeste Bruine Kiekendieven verlaten na het broedseizoen ons land om de winter door te brengen in Afrika, een klein deel overwintert, met name in het Deltagebied. In Nederland broedt ongeveer 1% van de geschatte Europese broedpopulatie (exclusief Europees Rusland).