KerninformatieA094 Visarend niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Visarend in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Visarend is in Nederland een zeldzame broedvogel en regelmatige doortrekker die met name in het najaar pleistert in waterrijke gebieden om te rusten en foerageren. De vogels die ons land aandoen broeden vooral in Fenno-Scandinaviƫ en overwinteren in tropisch Afrika, met name de Guinee-zone. In Nederland trekt waarschijnlijk 5-10 % van de Europese populatie door, waarvan een deel op grote hoogte passeert en geen duidelijke terreinbinding heeft. Het aandeel echte pleisteraars is belangrijk lager.