KerninformatieA125 Meerkoet niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Meerkoet in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Meerkoet is een algemene aan rallen verwante soort die zich in de broedtijd in allerlei verschillende zoete en brakke wateren ophoudt, van moerassen tot stadsgrachten. Ook in de winter is de Meerkoet in Nederland wijdverspreid en dan wordt de broedpopulatie aangevuld met overwinteraars uit Noordoost-Europa. De soort kan met name in het najaar in geschikte wateren zoals het IJsselmeergebied, de Randmeren en de zuidwestelijke Delta in grote concentraties voorkomen. Gedurende de winter wordt de verspreiding ruimer en is de Meerkoet bijvoorbeeld ook steeds meer te vinden in graslandpolders. Het dieet is gevarieerd (afhankelijk van de tijd van het jaar), van gras en waterplanten tot insecten en schaaldieren. In Nederland verblijft in de winter >30% van de Noordwest-Europese flyway-populatie.