KerninformatieA127 Kraanvogel niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Kraanvogel in de hoedanigheid van niet-broedvogel. In Nederland is de Kraanvogel met name een broedvogel van hoogvenen en natte heidegebieden. Buiten de broedtijd kan de soort ook in andere gebieden worden aangetroffen, zoals akkers en weilanden. In Nederland worden veruit de grootste aantallen aangetroffen tijdens de trek, wanneer er met de juiste weersomstandigheden tot tienduizenden Kraanvogels die veelal in Noord-Europa broeden over ons land vliegen. Slechts een klein deel hiervan pleistert ook daadwerkelijk in Nederland. Hoewel er soms ook in de winter nog trekbewegingen kunnen plaatsvinden, is het aantal echte overwinteraars in Nederland gering. Als omnivoor eet de Kraanvogel zowel plantaardig materiaal als dierlijk materiaal, zoals insecten en kleine zoogdieren. In de trekperioden kan >20% (in sommige jaren >40%) van de flyway-populatie Nederland passeren maar slechts een klein deel daarvan komt aan de grond. Het aantal overwinteraars bedraagt