KerninformatieA190 Reuzenstern niet-broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Reuzenstern in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Reuzenstern is in Nederland een doortrekker die zich met name in de nazomer verzamelt in slaapplaatsen langs grote zoete wateren zoals het Lauwersmeergebied en de Friese IJsselmeerkust. Overdag verspreiden de vogels zich om in de wijde omgeving te foerageren op voornamelijk vis. Vogels die ons land aandoen zijn afkomstig van de broedpopulatie rondom het noordelijk deel van de Oostzee en overwinteren grotendeels in tropisch Afrika waaronder het stroomgebied van de Niger. In Nederland pleistert 3% van de Baltische flyway-populatie.