KerninformatieA249 Oeverzwaluw broedvogel (Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000)

Deze bouwsteen richt zich op de Oeverzwaluw in de hoedanigheid van broedvogel. Oeverzwaluwen broeden doorgaans in kolonies, maar de grootte van deze kolonies kan variƫren van enkele broedparen tot wel duizend nesten. Hoewel de natuurlijke broedhabitat bestaat uit steile rivieroevers, broeden veel Oeverzwaluwen in Nederland tegenwoordig in afgravingen, ontgrondingen, gronddepots en op bouwterreinen. In een steile wand van leem of zand graaft de soort daar een eigen nestholte, hoewel kunstmatige oeverzwaluwwanden ook in gebruik worden genomen. Nieuwe beschikbare broedlocaties kunnen in het voorjaar in enkele dagen worden bezet, maar worden ook snel weer verlaten wanneer de locatie ongeschikt wordt. Oeverzwaluwen worden daarmee gerekend tot de pioniersoorten. De soort voedt zich vrijwel uitsluitend met insecten die in vlucht gevangen worden, en overwintert in de Sahelregio in Afrika. In Nederland broedt